Ammoniakemissie Veeteelt in Vlaanderen

Aan de hand van deze tool, ontwikkeld door ILVO, kan je de ammoniakemissie van jouw landbouwbedrijf berekenen. Deze tool is een hulpmiddel bij het invullen van het Integraal Milieujaarverslag. Na het aanklikken van de knop "Aan de slag" doorloop je stap na stap alle invulvelden. Finaal wordt de emissie per emissiestadium weergegeven. Tip: neem de mestbankaangifte bij de hand, zodat je de gegevens eenvoudig kan overnemen.