Dieren

Diercategorie

Diersubcategorie

Staltype

Aantal dieren in de stal

N-excretie per dier (Wat is dit?)

Percentage verblijf in de stal

Percentage vloeibare mest

Nutriëntenbalans

 
 
DiercategorieDiersubcategorieStaltypeAantal dieren in de stalPercentage verblijf in de stalN-excretie per dierPercentage vloeibare mestNutriëntenbalans