Ammoniakemissie Veeteelt in Vlaanderen

Aan de hand van deze tool, ontwikkeld door ILVO, �kan je de ammoniakemissie van jouw landbouwbedrijf berekenen. Deze tool is een hulpmiddel bij het invullen van het Integraal Milieujaarverslag. Na het aanklikken van de knop �Aan de slag� doorloop je stap na stap alle invulvelden. Finaal wordt de emissie per emissiestadium weergegeven. Tip: neem de mestbankaangifte bij de hand, zodat je de gegevens eenvoudig kan overnemen.